Proč se ozvat

Scroll down for English

Jsou dva důvody, proč se ozvat: jedním jste vy, druhý je celosvětový.

Sobě: Obtěžování na ulici nás učí být zticha, ale neposlouchat. Nenecháme si líbit obtěžování doma, v práci nebo ve škole. A teď si ho už nenecháme líbit ani na ulici. Tím, že se ozvete, transformujete zkušenost, kdy jste osamělí a izolovaní, v něco, co lze sdílet. Změníte dynamiku moci tím, že odvrátíte pozornost od sebe a zaměříte ji na otrapu. A vstoupíte do společenství lidí, kteří vás v tom nenechají.

Světu: Příběhy mění svět. Nevěříte nám? Popřemýšlejte o kuřimské kauze nebo o popálené Natálce. Tyto příběhy změnily nejen svět, ale formují zákony.

Internet je místem setkávání. Pokaždé, když se ozvete, máte obrovský prostor pro svůj příběh. Příběhem, který si přečtou tisíce lidí, změníte jejich chápání toho, co obtěžování znamená. Někteří odejdou s vědomím, jaké to je být ve vaší kůži; jiní budou mít konečně pocit, že nejsou sami nebo že to není jejich vina. Váš příběh změní bezpečnost vaší komunity – bude inspirací pro zákonodárce, policii a další autority, které by měly brát tento problém vážně, přistupovat k němu citlivě a měnit legislativu tak, aby se každý cítil bezpečně. Váš příběh se stane neoddiskutovatelným důkazem toho, že obtěžování na ulici není v pořádku. Dost silným důkazem na to, aby změnil svět.

Všechno však začíná jednoduchým gestem: tím, že se ozvete.

ENGLISH

There are two reasons to hollaback: for you, and for the world.

For you: Street harassment teaches us to be silent, but we aren’t listening. We don’t put up with harassment in the home, at work, or at school. And now we aren’t putting up with it in the street, either. By holla’ing back you are transforming an experience that is lonely and isolating into one that is sharable. You change the power dynamic by flipping the lens off of you and onto the turd. And you enter a worldwide community of people who’ve got your back.

For the world: Stories change the world. Don’t believe us? Think about Rodney King or Terri Schiavo. These stories didn’t just change the world, they shaped policy.

The internet has given us a new campfire. Each time you hollaback, you are given a king-sized platform to tell your story. Thousands will read it and your story will shift their understanding of what harassment means. Some will walk away understanding what it feels like to be in your shoes; others will feel like they are not alone for the first time or that it’s not their fault. Your story will redefine safety in your community – it will inspire legislators, the police, and other authorities to take this issue seriously, to approach it with sensitivity, and to create policies that make everyone feel safe. Your story will build an irrefutable case as to why street harassment is not OK. A case strong enough to change the world.

But it all starts with the simplest of gestures: Your hollaback.