Pravidla příspěvků

Replacing sexism with racism is not a proper holla back. Ditto to classism. Ditto to the usage of any other identity signifier. In our experience, street harassment comes from people in every facet of our cultures and every strata of society. We ask that you refrain from referencing the attributes of your harasser because this movement is about changing societal values, not pointing fingers. If you feel those details are important to your story, please make sure its relevance is explained clearly and constructively in your post.

Use these guidelines when commenting on pages or posts on this website:

1) All comments will be screened before acceptance
2) No spam
3) No victim-blaming
4) No derogatory, inflammatory speech regarding gender, gender identity, race, sexual orientation, religion, size, body type, mental and physical ability, age, etc.
5) No trolling

We welcome other opinions, however please present them in a respectful manner that does not demean the victim in any way, shape or form.

No exceptions. We reserve the right to determine what is and is not appropriate for this forum. End of discussion.

Časté dotazy

Scroll down for English

V souvislosti s iniciativou Ozvi se! se vám nejspíš vybaví spousta otázek. Zde jsou odpovědi na některé z nich. Sestavili jsme je s pomocí mezinárodní sítě HollaBack!, i když jsou určeny konkrétně pro Českou republiku. Chybí vám tu odpovědi na další otázky? Napište nám na [email protected]

Z čeho vychází iniciativa „Ozvi se!“?

Ozvi se! staví na tom, že každý má právo být sám sebou, tedy člověkem, který si nenechá všechno líbit, ani jednoduše nepokračuje v chůzi, ale který se umí patřičně bránit nemístným útokům. Máme právo určit si, kdo jsme, aniž by nám kdejaký pobuda nutil vlastní pohled. Nikdo z nás není pouhým součtem fyzických atributů. Máme právo být tací, jací jsme, ne jaké nás chtějí mít ostatní. Máme právo vymezit se po svém, jakmile vyjdeme ze dveří, ať už to ten den, hodinu či minutu znamená cokoli.

Co přesně znamená obtěžování na ulici?

Obtěžování na ulici je forma sexuálního obtěžování, která se odehrává ve veřejných prostranstvích. Vyvěrá z dynamiky boje o moc, v němž se příslušníkům skupin tradičně vystavovaných ponižování (např. ženám, lidem s alternativní sexuální orientací) neustále připomíná, jak moc jsou zranitelní vůči útokům na veřejnosti. Navíc posiluje všudypřítomnou tendenci stavět tyto skupiny v každodenním životě do pozice sexuálního objektu.

Jako sexuální obtěžování a útoky na veřejnosti definujeme jakékoli sexuální obtěžování nebo útok ve veřejném prostranství, kdy jeden nebo skupina jedinců (mužů či žen) obtěžuje jiného jedince na podkladě genderové identity při jeho běžných aktivitách. Mohou to být vulgární poznámky, popichování, urážky, narážky, pronásledování, okukování, osahávání, obscénní odhalování a další formy veřejného ponižování. Sexuální obtěžování na veřejnosti je součástí kontinua, které začíná slovy, pronásledováním a nežádoucími dotyky a může končit násilnými trestnými činy jako je znásilnění, fyzické napadení nebo vražda.

V Ozvi se! věříme, že měřítko obtěžování na ulici si stanovuje ten, kdo se stal jeho obětí. I když je tu ono klasické: „Hej, kotě, pěkný [doplňte si sami objektivizovanou část těla]“, existují i další formy obtěžování, o kterých se mnoho nemluví. Máte-li pocit, že vás někdo obtěžoval, pak na tento pocit máte plné právo.

Proč to prostě nevezmete jako kompliment?

Protože obtěžování na ulici nemá s komplimenty ani flirtováním pranic společného. Je to jen a jen otázka moci a jejího zneužívání. Když vám někdo vmete poznámku, ať už ji na vás zakřičí přes ulici nebo zašeptá do ucha, která je vám nepříjemná, není to kompliment a nemusíte ji tak brát. Vy jste si o nic takového neřekli. Představa, že je v pořádku, když někdo na veřejnosti komentuje váš vzhled, z nás všech dělá jen části těla, marketingový produkt k mání. To v pořádku není.

Dejme tomu, že muž spatří ženu, kterou považuje za přitažlivou, a řekne jí to. Znamená to snad, že je agresor?

Někomu poznámky typu: „Nazdar, krásko“ nebo „Čau, fešáku“ nevadí, ale mnoha lidem ano. Mnozí tyto poznámky vnímají jako ponižující, vtíravé nebo prostě jen protivné. Nesmíme zapomínat, že mnoho žen a lidí s alternativní sexuální orientací, které mají nejrůznější kořeny, se pravidelně stávají terčem nevyžádaných komentářů nebo slovních útoků ve veřejných prostranstvích. I když si agresor připadá neškodný, stále jde o usurpování si určité sexuální moci nad druhým člověkem a nelze předvídat, jak si takový komentář dotyčný vezme. Místo lavírování v „šedých zónách“ sexuálního obtěžování zcela stačí chovat se k ostatním ohleduplně.

Když se rozhodnete pro hluboký dekolt, neměla byste komplimenty spíš čekat?

Jak mnozí víme, nezáleží na tom, co máte na sobě nebo co stavíte na odiv. Kompliment není kompliment, pokud je druhému nepříjemný.

Jasně, ale kdyby byl „agresor“ přitažlivý, nelíbilo by se vám to?

Nemá to nic společného se sexem, ale jen a jen s mocí.

Jste banda šílených feminacistek, které nenávidí muže?

V žádném případě! Iniciativa Ozvi se! věří ve vytváření komunit, kde všichni zažívají pocity pohody, bezpečí a úcty. Mnozí, zejména muži, si neuvědomují, jak časté a vážné jsou projevy neúcty a ponížení, kterým je mnoho lidí, zejména žen a osob s alternativní sexuální orientací, dennodenně vystaveno ve veřejných prostranstvích. Ozvi se! se snaží obtěžování na ulici odhalovat, bojovat s ním a dodat těm, kdo se s ním potýkají, odvahu a sílu se mu postavit.

Nebojíte se, že vaše webové stránky budou živit touhu po pomstě v ženách a lidech s alternativní sexuální orientací, povedou k honu na čarodějnice a pranýřování nevinných lidí ve stylu totalitní propagandy?

Ne.

Není obtěžování na ulici daň za to, že žijete ve městě?

Ne, za život ve městě odvádíme daně státu. Bylo by pěkné, kdyby část těchto daní směřovala na prevenci obtěžování na ulici, ale naneštěstí se tak neděje. Obtěžování na ulici se totiž neomezuje jen na města. Objevuje se v nákupních centrech, za volantem, na parkovištích, ve veřejných parcích, v letadlech, restauracích s rychlým občerstvením, na benzínových pumpách, v kostelech a mnoha dalších veřejných prostranstvích.

Kdo řídí Ozvi se!?

Každý, kdo umístil nebo umístí příspěvek na tyto stránky, se stává součástí místní české iniciativy HollaBack! Fakticky ji však založila Gail Whitmore v listopadu 2010. Mezinárodní provoz stránek byl spuštěn 31. ledna 2011 a denně ho provozuje Gail.

Umístil/a jsem příspěvek, ale nezobrazuje se. Proč?

Ozvi se! je podpůrná síť – prostor pro odpovědi, které vás před několika okamžiky nenapadly (není to tak vždycky?), a pro odreagování. Zjistíte tu, co je a co není v mezích zákona, a pocit, že jste se stali obětí, nebude tak silný. Některé věci sem ale nepatří. Ozvi se! není diskusním fórem, kde se spekuluje o tom, co je a co není obtěžování na ulici. Není tu prostor vyčítat někomu, jak na incident zareagoval nebo nezareagoval. Vyjádření podpory či ocenění jsou vítány, ale v zájmu vytvoření bezpečného prostoru, kde se mohou ženy a lidé s alternativní sexuální orientací v České republice podělit o svůj příběh bez obav z odvety, si vyhrazujeme poslední slovo o tom, co se bude publikovat. Nejde o cenzuru, ale o citlivost. Kromě toho se moderátorka těchto stránek (Gail) věnuje této práci dobrovolně, takže pokud se vás žádná z výše uvedených poznámek netýká, znamená to, že se k tomu prostě zatím nedostala.

Jsme v České republice. Proč jsou stránky převážně v angličtině?

V Ozvi se! je pro nás velmi důležité zachovat integritu češtiny a české kultury. Naším cílem je vytvořit dvojjazyčné stránky, ale to představuje spoustu práce s překlady a mnoho dobrovolníků. Ozvi se! si také cení mezinárodního ohlasu, kterého se mu dostalo, a podpory od návštěvníků jiné než české národnost či bez znalosti češtiny, kteří však mají Českou republiku rádi. Vzhledem k tomu, že mnoho z nich bude stránky navštěvovat také, je důležité, aby byli schopní sledovat příběhy, které sdílíte. Snažíme se hledět na věc globálně. Výhledově budou stránky plně v češtině a angličtině.

Na některých dalších stránkách iniciativy HollaBack! jsou portréty agresorů. Proč ne tady?

Mnoha stránkám HollaBack! včetně původní stránky HollaBack! New York City se daří „dopadat“ agresory pomocí fotek. Zákony pořizování a zveřejňování fotografií osob jsou však v každé zemi jiné a v České republice to dovoleno není. Pokud však chcete ke svému příspěvku umístit jinou fotografii, např. místa, kde k obtěžování došlo, není problém – použijte k tomu příslušný odkaz.

Na vaší mapě se obtěžování v České republice nezobrazuje. Proč?

Naše stránky byly celosvětově spuštěny teprve nedávno a my se všechno snažíme uvést do provozu co nejrychleji, takže jednotlivé služby budeme průběžně doplňovat.

Jak jsou provázány všechny stránky iniciativy?

Základní platforma je stejná (ihollaback.org), ale jinak stránky budujeme nezávisle.

Mohu se vás na něco zeptat?

Samozřejmě. Napište nám na [email protected]

Důležité upozornění:

Ozvi se! nenese odpovědnost za správnost jednotlivých příspěvků. Všechny názory a postoje v příspěvcích jsou vyjádřením jejich autorů. Ozvi se! všechny komentáře a příspěvky moderuje tak, aby toto veřejné fórum bylo i nadále bezpečným prostorem pro vzájemný dialog a zapojení veřejnosti.

————————————————————

ENGLISH

There are probably/possibly many questions you might have about HollaBack! Czech, so here is a starter. It’s been put together with the help of the entire HollaBack! network, but is specific to the Czech Republic. Got something else not covered here? Email [email protected]

What does “HollaBack!” mean?

HollaBack! is all about your right to be you: a person who never has to take it or just keep walking, but one who has a badass response when they’re messed with. Someone who knows that they have the right to define themselves on the street instead of being defined by some creep’s point of view. Because none of us are as simple as a list of physical attributes. We have a right to be who we are, not who we are told to be. We have a right to define ourselves on our own terms when we walk out the door, whatever that means that day. That hour. That minute.

What exactly is street harassment?

Street harassment is a form of sexual harassment that takes place in public spaces. At its core is a power dynamic that constantly reminds historically subordinated groups (women and LGBTQ folks, for example) of their vulnerability to assault in public spaces. Further, it reinforces the ubiquitous sexual objectification of these groups in everyday life.

We define public sexual harassment and assault as any sexual harassment or assault that occurs in a public space when one or more individuals (male or female) accost another individual based on the victim’s gender as they go about their daily life. This can include vulgar remarks, heckling, insults, innuendo, stalking, leering, fondling, indecent exposure and other forms of public humiliation. Public sexual harassment occurs on a continuum starting with words, stalking and unwanted touching, which can lead to more violent crimes like rape, assault and murder.

At HollaBack! Czech, we believe that what specifically counts as street harassment is determined by those who experience it. While there is always the classic, “Hey baby, nice [insert objectified body part here]” there are so many other forms that go unaddressed. If you feel like you have been harassed then you are completely justified in feeling that way.

Why don’t you just take it as a compliment?
Because street harassment has nothing to do with compliments or flirting, and everything to do with power and abusing that power. If a comment, however it was received – shouted across the street, whispered in your ear makes you feel uncomfortable, it’s not a compliment and you’ve no need to “take it” as such. You weren’t there, the person who posted was. The idea that it’s okay to make a comment on appreciating a person’s appearance in a public place to us just reduces us all to body parts; market produce on display. It’s not okay.

So let’s say a man sees a woman he thinks is attractive and tells her so. Are you saying that makes him a harasser?

Some do not find comments such as “Hello, beautiful” or “Hey, gorgeous” offensive, but many do. Many find comments intimidating, intrusive, or just plain annoying. It is important to keep in mind that many women and LGBTQ individuals, who come from all different backgrounds, experience unsolicited comments as well as violent verbal assault from others in public spaces on a regular basis. Even if the harasser thinks of themselves as harmless, they are still exerting some degree of sexual power over another person, and cannot predict how that person will take the comment. Rather than deliberating the “gray areas” of street harassment, treat everyone you encounter with respect.

If you show off your boobage, shouldn’t you expect some compliments?

As many of us know, it doesn’t matter what you’re wearing or what you’re flaunting. A compliment is not a compliment if it makes the recipient feel bad.

Sure, but if “the harasser” were hot, wouldn’t you like it?

This has nothing to do with sex and everything to do with power.

Are you a bunch of crazed feminazis who hate men?

No way! HollaBack! Czech believes in building communities where everyone feels comfortable, safe and respected. Many people, particularly men are unaware of the frequency and severity of disrespect and intimidation that numerous folks, especially women and LGBTQ people experience in public spaces on a daily basis. HollaBack! Czech aims to expose and combat street harassment as well as provide an empowering forum in this struggle.

But aren’t you worried that your site will fuel the latent vindictiveness within women and LGBTQ-identified folks across the country, leading to a massive witch-hunt and rampant Soviet-style denunciations of countless innocents?

No.

Isn’t street harassment the price you pay for living in a city?

No, local taxes are the price you pay for living in a city. We would love to see some portion of our local taxes go towards preventing street harassment, but alas, they don’t. In fact, street harassment is not confined to urban areas. It occurs in shopping malls, cars, parking lots, public parks, airplanes, fast-food restaurants, gas stations, churches, and numerous other public spaces.

Who runs HollaBack! Czech?

Everyone who has ever or will posted here is part of HollaBack! Czech, but it was founded by Gail Whitmore in Nov 2010. The site was launched internationally on January 31, 2011 and is run on a daily basis by Gail.

I posted a comment but its not been published. Why’s that?

HollaBack! Czech is a support network – a platform to get out that witty response that evaded you moments previously (don’t they always) and a place to vent. Somewhere to find out what the law is and feel less like a victim. But there are a few things it isn’t. HollaBack! Czech is not a forum to debate what IS and ISN’T street harassment. It is not a place to call people out for how they did or didn’t respond to an incident. Comments of support or congratulations are of course welcome, but simply to maintain the safety of this corner of the internet as somewhere women and LGBTQ people in the Czech Republic can go and tell their story without fear of reprisal, our word on what comments get published is final. It’s not censorship, it’s sensible. On another note the person who moderates the site (Gail) does it in her free time on a volunteer basis so if none of the above applies to you it probably means that she just hasn’t gotten to it yet.

This is the Czech Republic. Why is this site mainly in English?

It’s extremely important to us at HollaBack! Czech to maintain the integrity of the Czech language and culture. Our goal is to make the site bilingual but that involves a lot of translation and it’s a lot for our volunteers to take on. Also, HollaBack! Czech is proud of all the international publicity it has received and is encouraged by all the visitors to the site who are not Czech or Czech speakers but enthusiasts of the Czech Republic. Bearing in mind that many of them will be visiting the site it is important that they be able to appreciate the stories we have to share. We’re trying to look at it from a global perspective.

Some of the other HollaBack! sites include images of harassers. Why not yours?

Many HollaBack! sites including the original HollabackNYC make brilliant use of “catching out” their harassers with pictures. However, the law on taking pictures of people in public is different in every country, and in the Czech Republic it is not permitted. That said, if you do feel you want to include any kind of image with your post, e.g. one of the area in which your harassment happened, go right ahead – you can upload them with your Holla.

Your map doesn’t show any Czech Republic harassments. Why’s that?

We just started out worldwide on the new ihollaback platform and are working hard to get all the kinks worked out so stay tuned.

How related are all the sites?

We now work on the same platform (ihollaback.org) but are still autonomous.

Can I interview you?

You bet. Drop us a line at [email protected]

Disclaimer: 

HollaBack! Czech is not responsible for the accuracy of individual postings. All views and positions expressed in posted submissions are those of individual contributors only. HollaBack! Czech does moderate comments and posts to ensure that this public forum continues to be a safe space for community dialogue and engagement.

Sdílet