O nás

Scroll down for English

HollaBack! je celosvětové hnutí, kterého cílem je ukončit pouliční harasment pomocí mobilních technologií. Ozvi se! jsme rozběhli protože pouliční harasment je jedna z rychle se šířících forem násilí založeného na pohlaví a zároveň jedna z forem, proti kterým existuje nejméně legislativních úkonů. Poznámky typu „Na mě by ti to slušelo“, nebo ošahávání, odhalování a ptok jsou pro ženy, homosexuály, lesbičky, bisexuály a transsexuály (LBGTQ) každodenní a celosvětovou skutečností. Málokdy jsou, ale tyto útoky nahlášené a je společensky akceptované, že představují „cenu, kterou platíme“ za to, že jsme ženy nebo gayové. Na Ozvi se!, to neplatí.

Věřímě, že každý má právo cítit se bezpečně a sebejistě bez toho aby se zároveň cítil jako objekt. Sexuální harasment je vstupním zločinem, který vytváří kutlurní prostředí, ve kterém se násilí na základě pohlaví považuje za normální. Existuje velice jasná zákonná hranice, která odsuzuje sexuální harasment a násilí v domácnosti a práci, ale když se jedná o ulici, najednou tato pravidla neplatí. Tato mezera neexistuje proto, že pouliční harasment bolí méně, ale proto, že proti němu neexistovalo žádné řešení. Až doteď.

Sbíráním příběhů žen a LGBTQ lidí bezpečnou cestou napomáhající sdílení, Ozvi se! vytváří inicitativu davu, která si klade za cíl ukončit pouliční harasment. Ozvi se! přeruší mlčení, které na celém světě napomáhalo sexualnímu násilí. Zíroveň dá jasně najevo, že veškeré násilí založené na pohlaví je nepřijatelné a vytvoří svět, ve kterém máme na vybranou a ve kterém můžeme reagovat.

Facebook
http://www.facebook.com/OzviSe

Twitter
@HollaBackCzech

————————————————————

ENGLISH

HollaBack! is a worldwide movement dedicated to ending street harassment using mobile technology. HollaBack! Czech was started because street harassment is one of the most pervasive forms of gender-based violence and one of the least legislated against. Comments from “You’d look good on me” to groping, flashing and assault are a daily, global reality for women and LGBTQ individuals. But it is rarely reported, and it’s culturally accepted as “the price you pay” for being a woman or for being gay. At HollaBack! Czech, we don’t buy it.

We believe that everyone has a right to feel safe and confident without being objectified. Sexual harassment is a gateway crime that creates a cultural environment that makes gender-based violence OK. There exists a clear legal framework to reproach sexual harassment and abuse in the home and at work, but when it comes to the streets – all bets are off. This gap isn’t because street harassment hurts any less, it’s because there hasn’t been a solution. Until now.

By collecting women and LGBTQ folks’ stories in a safe and share-able way, HollaBack! Czech is creating a crowd-sourced initiative to end street harassment. HollaBack! Czech breaks the silence that has perpetuated sexual violence internationally, asserts that any and all gender-based violence is unacceptable, and creates a world where we have an option – and more importantly – a response.

Facebook
http://www.facebook.com/OzviSe

Twitter
@HollaBackCzech

WHO WE ARE

I’m Gail Whitmore. Born in Glasgow and raised in NYC I’ve been living in Prague for ten years. I work as a counselor, singer, moderator, activist and mama. I co-habit with my partner, cats and son whom I try hard to raise in a loving and happy environment. Not adhering to gender stereotypes and making sure the words “equality” and “respect” are ones that he hears from a young age are two of the mainstays of my parenting style. Other than that I’m all about 80’s music, karaoke, Starbucks and vegan cake 🙂

KDO JSME

Jmenuji se Gail Whitmore. Narodila jsem se ve skotském Glasgow a vyrostla v New Yorku. V Praze žiji deset let. Pracuji jako terapeutka, zpěvačka, moderátorka, aktivistka a matka. Žiji se svým přítelem, kočky a synem, kterého se snažím vychovávat v láskyplném a šťastném prostředí. Odmítám generové stereotypy a snažím se, aby slova „rovnoprávnost“ a „úcta“ jako neměnné hodnoty utvářely můj výchovný rodičovský styl od nejútlejšího věku mého syna. Kromě toho miluji hudbu 80. let, karaoke, Starbucks a veganský koláč 🙂